Kurullar

Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

 Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. İsmail BAYER

Doç. Dr. Mevlüt POYRAZ

Arş. Gör. Esma YILMAZLAR

Arş. Gör. Sema Nur UZUN

Onur Kurulu (?)

Zikri Yavuz, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa

Emin Aşıkkutlu, Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, Trabzon

Bilim Kurulu

Casim Avcı, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İstanbul

Mehmet Kamil Coşkun, Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara

Cevdet Kılıç, Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara

İsrafil Balcı, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Muammer Demirel, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi

Nuri Yavuz, Prof. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi

Besim Özcan, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi 

Asım Yapıcı, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

İhsan Çapçıoğlu, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Ankara

Mahfuz Söylemez, Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

Ali İhsan Karataş, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Bursa 

Ali Aksu, Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

Metin Özdemir, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Mustafa Güler, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon

İhsan Arslan, Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize

Nurullah Yazar, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Ankara

Osman GÜRBÜZ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum

İsmail ALTUN, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Ahmet Turan Yüksel, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya

Ahmet Güzel, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya

Mehmet Nadir Özdemir, Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu

Nahide Bozkurt, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Ankara

Recep Cici, Prof. Dr., Sabahattim Zaim Üniversitesi, İstanbul

Ahmet Niyazov, Doç. Dr., Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü

Reşat Mustafa, Doç. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Mesut Can, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman

Tahsin Koçyiğit, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Cuma Karan, Doç. Dr., Trabzon Üniversitesi, Trabzon

Mehmet Şimşir, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya

Mevlüt POYRAZ, Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin

Tuğba GÖRGÜN, Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin