Deprem Paneli

DEPREM GÖLGESİNDE BİR SEMPOZYUM İÇİN NOT

Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumuna hazırlanırken ülkemizin 11 ilini etkisi altına alınan depremlerin yaşanması; hem düzenleme kurulu hem de sempozyuma bildirileri ile katılan hocalar üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Bu depremler, coğrafyanın insan tarihi üzerindeki etkilerine tekrar dikkat kesilmemizi sağlamıştır. Bu sebeple deprem, bilincini diri tutup, gereken önlemleri almaktan kaçınamayacağımız bir gerçekliktir.

Artvin ve çevresinin manevi hayatı üzerine tertip edilen sempozyumumuza, acısı çok taze olan bu depremden hemen sonra belki de üniversitelerde ilk olma özelliği bulunan "Deprem Özel Oturumu" eklenmiştir. Böylelikle deprem sonrası yaralarımıza nasıl şifa bulacağımızı ve üniversitelerimize düşen görevleri konuşmuş olacağız. Bu oturuma Doç. Dr. Mustafa Cansız başkanlık edecek, Dr. Öğr. Üyesi Emel Uysal Atabay ‘Afetler, Afetler Sonrası Görülen Tepkiler, Aşamalar ve Psikososyal Destek’ başlıklı bir bildiri sunacaktır. Arş. Gör. Ezgi Saylan ise ‘Çocuk ve Ergenlerde Deprem Yaşantısı Sonrası Travma Tepkileri ve Psikolojik Yardım’ konusuna değinecektir. Son olarak Dr. Öğr. Üyesi Özge Canoğulları ‘Travma, Travmayla Başa Çıkma ve Koruyucu Müdahaleler’ isimli bildirisini sunacaktır. Bu oturumlarla doğal afetler, bunların sebepleri, etkileri ve bunlarla mücadele hususunda üniversitelerimize, özellikle de ilahiyat fakültelerine düşen görevlere dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ormanlarımızın ve su kaynaklarımızın korunması, heyelan, sel ve yangın gibi afetlerle mücadele hususunda pek çok projeyi hayata geçiren Artvin Çoruh Üniversitesi, "Asrın Felaketi"nin üzerinden henüz iki ay geçmeden gerçekleştirilen "Artvin ve Çevresi Manevî Rehberleri Sempozyumu"na eklediğimiz bu oturumlarla konuya dair yapılmış akademik çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu sempozyum vesilesiyle depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyoruz.